Subskrybuj

Księga Psalmów rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1 Szczęśliwy [błogosławiony] człowiek [mąż], który nie żyje [chodzi] jak [po myśli] niegodziwi, nie wchodzi na drogę błądzących i nie siada wśród szyderców, [ref]
2lecz ma upodobanie w postanowieniach [prawie] Pana [JHWH], nad Jego postanowieniami rozmyśla dniem i nocą.[ref]
3 On będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, które owoc swój wydaje w czasie odpowiednim, a liść jego nie uschnie; i cokolwiek czynić będzie, powiedzie się. [ref]
4 Lecz nie tak jest z niegodziwymi. Są jako plewa, którą wiatr rozmiata.[ref]
5 Toteż niegodziwi na sądzie nie zostaną (zachowani), ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. [ref]
6Ponieważ zna Pan [JHWH] życie [drogę] sprawiedliwych; ale życie [droga] niegodziwych przepadnie [zginie].[ref]