Subskrybuj

1 List do Tesaloniczan rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Paweł i Sylwan, i Tymoteusz zborowi Tesaloniceóskiemu w Bogu Ojcu i w Panu Jeszu Chrystusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego, i od Pana Jeszu Chrystusa.[ref]
2Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach naszych,[ref]
3Bez przestanku przypominając skuteczną onę wiarę waszę i onę pracowitą miłość, i onę cierpliwą nadzieję w Panu naszym, Jeszu Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym.[ref]
4Wiedząc, bracia umiłowani od Boga, wybranie wasze,[ref]
5 Gdyż dobra nowina nasza nie była u was tylko w Słowie, ale też w mocy i w Tchnieniu Świętym, i w wielkiej pełni, bo wiecie, jakimi staliśmy się w was dla was. [ref]
6 A wy naśladowcami naszymi staliście (się) i Pana, przyjmując słowo w ucisku wielkim i z radością Tchnienia [Ducha] świętego.[ref]
7Tak żeście się wy stali za wzór wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.[ref]
8Albowiem od was się rozgłosiło słowo Paóskie, nie tylko w Macedonii i w Achai, ale się też rozeszła na wszelkie miejsce wiara wasza, która jest w Bogu, tak iż nam nie trzeba, o tem co mówić;[ref]
9Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu,[ref]
10I oczekiwali Syna jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jeszu, który nas wyrwał od gniewu przyszłego.[ref]