Subskrybuj

2 List do Tymoteusza rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Paweł, posłaniec Pomazańca Jeszu z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Pomazańcu Jeszu,[ref]
2do Tymoteusza, ukochanego dziecka: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pomazańca Jeszu, naszego Pana.[ref]
3Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie mam cię w pamięci w moich modlitwach, w nocy i we dnie;[ref]
4pragnę cię zobaczyć — pomny na twoje łzy — abym doznał pełnej radości;[ref]
5przywodzę sobie na pamięć twoją nieobłudną wiarę, która zamieszkała najpierw w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, a jestem pewien, że i w tobie.[ref]
6Z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalał na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.[ref]
7Gdyż nie dał nam Bóg tchnienia tchórzostwa, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.[ref]
8Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, ani mnie, jego więźnia, lecz podejmij wraz ze mną trud dla dobrej nowiny, zgodnie z mocą Boga,[ref]
9który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według naszych czynów, lecz zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i łaską, daną nam w Pomazańcu Jeszu przed wiecznymi czasami,[ref]
10 uwidocznił zaś teraz przez ukazanie Zbawiciela naszego Pomazańca Jeszu, unieważniwszy wprawdzie śmierć, oświeciwszy zaś życie i niezniszczalność przez ewangelię. [ref]
11dla której zostałem ustanowiony głosicielem, posłańcem i nauczycielem narodów.[ref]
12Z tej też przyczyny znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, iż (On) ma moc ustrzec to, co we mnie złożył, aż do owego dnia.[ref]
13Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał, w wierze i w miłości, która jest w Pomazańcu Jeszu.[ref]
14Strzeż dobrego depozytu z Tchnieniem Świętym, który w nas mieszka.[ref]
15Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygellos i Hermogenes.[ref]
16Oby Pan okazał miłosierdzie domowi Onezyfora, bo często mnie pokrzepił i nie został zawstydzony moim łańcuchem,[ref]
17ale gdy znalazł się w Rzymie, bardzo usilnie mnie szukał i znalazł.[ref]
18Oby mu Pan dał znaleźć miłosierdzie u Siebie w owym dniu; a jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz lepiej.[ref]