Subskrybuj

1 List św. Jana rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotknęły w kwestii Słowa Życia —[ref]
2A Życie ujawniło się i zobaczyliśmy i zaświadczamy i oznajmiamy wam Życie eonowe [wieczne], które było przy Ojcu a ujawniło się nam. [ref]
3Co, mówimy, widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jeszu Chrystusem.[ref]
4A toć wam piszemy, aby radość wasza zupełna była.[ref]
5 A jest to wieść, którą słyszeliśmy od Niego i głosimy wam, że Bóg światłem jest a ciemności w nim nie ma żadnej. [ref]
6 Jeśli twierdzilibyśmy, że wspólnotę mamy z Nim, a w ciemności chodzilibyśmy, kłamiemy i nie czynimy prawdy. [ref]
7 Jeśli w świetle chodzimy, jak On jest w świetle, wspólnotę mamy ze sobą i krew Jeszu, Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego uchybienia. [ref]
8Jeźlibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz.[ref]
9 jeślibyśmy wyznali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy tak, że odpuściłby nam grzechy i oczyściłby nas od wszelkiej nieprawości.[ref]
10Jeźliśmy rzekli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy, a słowa jego nie masz w nas.[ref]