Subskrybuj

1 List św. Jana rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1 Co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy oczami naszymi, co dostrzegliśmy i ręce nasze dotknęły, o Słowie [nauka, mądrość] Życia[ref]
2 a Życie ujawniło [zostało ujawnione] (się) i zobaczyliśmy i zaświadczamy i oznajmiamy [informujemy] wam Życie eonowe [wieczne], które było u Ojca, a ujawniło [zostało uwidocznione] (się) nam.[ref]
3 Co widzieliśmy i słyszeliśmy, informujemy wam, abyście i wy wspólnote mieli z nami, a wspólnota zaś nasza z Ojcem i z Synem Jego Jeszu Pomazańcem. [ref]
4 A [i, oraz] to piszemy {wam} {my}, aby radość {wasza} {nasza} była pełna.[ref]
5 A jest to wieść, którą słyszeliśmy od Niego i głosimy wam, że Bóg światłem jest a ciemności w nim nie ma żadnej. [ref]
6 Jeśli twierdzilibyśmy, że wspólnotę mamy z Nim, a w ciemności chodzilibyśmy, kłamiemy i nie czynimy prawdy. [ref]
7 Jeśli w świetle chodzimy, jak On jest w świetle, wspólnotę mamy ze sobą i krew Jeszu, Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego uchybienia. [ref]
8 Jeśli powiedzielibyśmy, że grzechu [uchybienia] nie mamy, siebie zwodzimy, a prawdy nie ma w nas.[ref]
9 jeślibyśmy wyznali grzechy [uchybienia, błędy] nasze, wierny jest i sprawiedliwy tak, że odpuściłby nam grzechy [uchybienia] i oczyściłby nas od wszelkiej nieprawości [niesprawiedliwości].[ref]
10 Jeśli powiedzielibyśmy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcą czynimy Go, a Słowo jego nie jest w nas.[ref]