Wersety biblijne użyte w wykładzie na temat relacji damsko-męskich.

Rodzaju 3:12,13

Powiedział Adam: "Niewiasta, którą mi dałeś, by mi towarzyszyła, podsunęła mi owoc z tego drzewa i go spożyłem". Spytał PAN kobietę: "Dlaczego to zrobiłaś?" Ewa odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i dlatego zjadłam ten owoc".

Rodzaju 3:16 – 20

Kobiecie zapowiedział: Sprawię, że znacznie zwiększy się twój trud związany z poczęciem i będziesz z trudem rodziła w bólach. Będziesz pożądała mężczyzny, a on będzie nad tobą panował. Adamowi zapowiedział: Ponieważ posłuchałeś swojej żony i spożyłeś z drzewa, z którego zabroniłem ci jeść, przeklęta będzie ziemia z tego powodu. Z trudem będziesz zdobywał pożywienie przez całe swoje życie. Będziesz się żywił polnymi roślinami, pośród których będą ci rosły osty i ciernie. W pocie oblicza twego będziesz spożywał chleb, aż się wrócisz do ziemi, gdy, żeś z niej wzięty; boś proch, i w proch się obrócisz. I nazwał Adam imię żony swej Ewa, iż ona była matką wszystkich żywiących.

I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.

1 List do Tymoteusza 2:11 – 14

Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Kobiecie nie pozwalam nauczać ani dominować nad mężczyzną, ale ma być cicha. Ponieważ Adam pierwszy stworzony został, a potem Ewa. To nie Adam został zwiedziony, ale jego kobieta została oszukana i rozpoczęła swoje życie od wykroczenia.

1 List do Koryntian 11:3, 8 – 11

Chcę natomiast, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Pomazaniec, a głową żony mąż, a głową Pomazańca Bóg. […] Gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. I nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć znak uległości na głowie ze względu na Posłów [aniołów]. Zresztą w Panu ani kobieta nie jest bez mężczyzny, ani mężczyzna nie jest bez kobiety.

List do Efezjan 5:22-24

Żony, bądźcie poddane mężom, jak Panu; Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową zgromadzenia; a on jest zbawicielem ciała. Jak więc zgromadzenie poddane jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkim.

List do Kolosan 3:18

Żony! Bądźcie poddane mężom, tak jak przystoi w Panu.

1 List do Koryntian 14:34

Kobiety wasze niech milczą w zgromadzeniu, ponieważ nie pozwala się im mówić; lecz niech będą poddane, jak i prawo nakazuje.

List do Tytusa 2:3 – 5

Tak samo starsze niewiasty niech w postępowaniu będą godne szacunku, nie oszczercze, nieuzależnione od dużej ilości wina, uczące tego, co dobre. Aby uczyły młode kobiety, jak kochać męża i kochać dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom — aby nie bluźniono nauce Bożej.

1 List św. Piotra 3:1-7

Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdy dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Podobnie mężczyźni: żyjcie z nimi zgodnie z wiedzą, jak ze słabszym naczyniem niewieścim, przyznając im wartość, jako też uczestniczkom łaski życia, bo inaczej modlitwy wasze napotkają przeszkody.

Rodzaju 16:3-6

Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama: "Przez ciebie doznaję zniewagi; ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą!" Powiedział Abram do Saraj: Przecież to Twoja służąca w twojej ręce, czyń jej co dobre w twoim oku; więc poniżyła ją Saraj, a ta uciekła od oblicza jej.

 

Krzysztof Król