I

Dzień spokojny w moim sercu,

nadszedł święta Paschy czas,

aby uczcić Twą Pamiątkę,

Jeszu wlewa światło w nas.

 

Słowem Bożym nas pojednał,

poprzez mękę krzyża trud,

Tyś o Jeszu był posłuszny,

by wybawić Boży lud.

 

Ref: O Jeszu Mój, Tyś oddał życie za swój lud,

O Jeszu Mój, weź nas w ramiona i do nas wróć.

 

II

Będę sławił imię Twoje,

krocząca dumnie poprzez świat,

niestraszne są mi wyboje,

idzie ze mną siostra, brat.

 

Coraz więcej nas przybywa,

coraz więcej chce Cię Czcić,

boś Ty Jeszu nas wykupił,

i w Twym Ciele chcemy być.

 

III

Tyś potędze Ojca Swego,

w Twojej mocy życie me,

Tyś nie wzgardził mą niedolą,

na ramiona wziąłeś mnie.

 

I zaniosłeś do owczarni,

w której Sam Królujesz dziś,

moje życie ocaliłeś,

mogę Ciebie teraz Czcić.

 

 

Śpiewa: Halina K.

Słowa i muzyka: Antoni G.

Pomoc: Robert B.