I

Jeszu Chrystus, jako drogę zbawienia Bóg dał,

Jemu władzę Swoją dał Bóg,

aby wolę Ojca wypełniał.


Jeszu Chrystus, Królu Królów i nasz Panów Pan,

Tyś wybielił krwią swoją nasz grzech,

aby nas pojednać z Ojcem Swym.

 

Refren:

A teraz my wszyscy wraz,
śpiewajmy razem Alleluja,
czcijmy Pamiątkę Twej śmierci dziś,
oczekujemy, nasz Jeszu przyjdź. 

 

II

Pamiątkę tą, spożywamy, zgodnie z wolą,

pijąc wino i jedząc chleb,

jako ci, co Ojciec powołał,

będąc godni spożywania Ciała i Krwi,

jednoczmy się dziś ku Twej czci,

aby w Woli Ojca ciągle być.

 

 

Muzyka i wokal - Kristin.

Muzyka i słowa - Antoni G.

Pomoc - Robert B.