I

O czym to rozmyślasz?

Czym to znowu zamartwiasz się? 

Oddal smutek od siebie. 

Nie myśl o rzeczach, które przywołują łzy.

Życie tu na ziemi. 

Nie jest łatwe, każdy o tym wie. 

Życie to trudna droga,

lecz wędrówkę tą przejść każdy musi z nas.

Problemy dookoła. 

Na co dzień z nimi spotykamy się. 

Jednak po cóż się tylko martwić 

i duszę swą tak często smucić.

 

Refren:

Nie zamartwiajmy się tym, co jutro czeka nas. 

Co przyniesie nam, kolejny dzień.

Ufajmy Panu Naszemu. 

Nasze życie i problemy 

w ręce Jego oddajmy.


II

Pan nas poprowadzi.

Przejść trudną drogę pomoże nam.

Zaufajmy Jemu. 

W wędrówce naszej On wskaże kroki nam. 

Nie zostawi nas samych, 

gdyż należymy do Niego 

Nie odwróci się od nas. 

Bo w smutkach naszych, 

wołamy do Niego. 

Zaufajmy Panu. 

W modlitwach bądźmy wytrwali.

Choć by w naszym życiu źle było. 

On nasz Zbawiciel zawsze jest z nami.

 

Refren:

Nie zamartwiajmy się tym, co jutro czeka nas. 

Co przyniesie nam, kolejny dzień.

Ufajmy Panu Naszemu. 

Nasze życie i problemy 

w ręce Jego oddajmy.


III

Pielgrzymami i obcymi, 

na tej ziemi przecież jesteśmy 

Wędrówkę do Królestwa Niebios,

całe życie nasze prowadzimy. 

Nie smućmy się więc,

tym, co jutro ma się wydarzyć.

W Panu Naszym mocno trwajmy,

a co nas spotka, Jemu ufajmy.

Z problemami niejednymi, 

Na co dzień nieraz spotkamy się. 

Lecz pomoc od Pana. 

Pomoc od Niego zawsze otrzymamy.

 

Refren:

Nie zamartwiajmy się tym, co jutro czeka nas. 

Co przyniesie nam, kolejny dzień.

Ufajmy Panu Naszemu. 

Nasze życie i problemy 

w ręce Jego oddajmy.


IV

Nasze życie w ciele 

i tak kiedyś skończy się. 

Kiedyś przyjdzie ten moment, 

wędrówki naszej ziemskiej, przyjdzie końca kres. 

Nasze życie w ciele, 

kiedyś i tak stracimy. 

Ale dzięki Naszemu Panu, 

życie w duchu przecież zyskamy.

Nie martw się więc, 

życiem doczesnym i problemami, 

bo tylko w Panu Jeszu, 

życie prawdziwe obiecane mamy.

 

Refren:

Nie zamartwiajmy się tym, co jutro czeka nas. 

Co przyniesie nam, kolejny dzień.

Ufajmy Panu Naszemu. 

Nasze życie i problemy 

w ręce Jego oddajmy.

Oddajmy w ręce Jego.

 

 

Słowa, melodia, wokal: Sylwia Z.

Pomoc: Robert B.