I
Panie Nasz Jeszu. 
Po śmierci do Nieba wstąpiłeś do Ojca. 
W Świątyni Najwyższego Boga zasiadłeś.
Wszedłeś do Świątyni prawdziwej. 
Nie takiej Świątyni ludzką ręką zbudowanej. 
Arcykapłanem naszym, przez krew Swą przelaną na krzyżu stałeś się.
Pośrednikiem Nowego Przymierza.
Dzięki Swej ofierze zostałeś.

Ref: 
Twa Krew, o Panie nas oczyszcza. 
Twa Krew, o Panie uświęca nas.
Raz Panie, ofiarowany byłeś. 
Dla grzechów zgładzenia.
I nie ma w nikim innym.
Prócz Ciebie Jedynego wybawienia.

II
Gdy kapłan codziennie służbę swą wykonywał. 
I ofiary przebłagalne za lud swój przed Bogiem składał. 
Ty, Panie zaś sam, taką ofiarą za lud swój stałeś się. 
Swe nieskalane ciało za grzechy świata. 
Na krzyżu Golgoty założyłeś.
Ofiara Twa była doskonała. 
Nie ma potrzeby do ponownego jej składania.
Ratunkiem jedynym dla nas. 
Panie Nasz Jeszu jesteś.

Ref: 
Twa Krew, o Panie nas oczyszcza. 
Twa Krew, o Panie uświęca nas.
Raz Panie, ofiarowany byłeś. 
Dla grzechów zgładzenia.
I nie ma w nikim innym.
Prócz Ciebie Jedynego wybawienia.

III
Baranku Boży, Panie Jeszu Nasz. 
Jedyny Ty do Boga Ojca za nami wstawiasz się. 
Ranami Swoimi, odkupiłeś nas.
Śmierć Twoja, o Panie. 
Dowodem miłości i wielkiego poświęcenia była, 
śmierć Twoja, o Panie. 
Ludzkie serca poprzez wiarę w Ciebie odmieniła.

Ref: 
Twa Krew, o Panie nas oczyszcza. 
Twa Krew, o Panie uświęca nas.
Raz Panie, ofiarowany byłeś. 
Dla grzechów zgładzenia.
I nie ma w nikim innym.
Prócz Ciebie Jedynego wybawienia.

 

Wokal, słowa, muzyka: Sylwia Z.

Pomoc: Robert B.