I
Dobrym Pasterzem jest Pan.
Tylko w Nim upodobanie mam.
Naraża życie On za owce Swe.
W obronie ich zawsze staje.

Pasterzem troskliwym jest Pan.
Swoimi owieczkami opiekuje się. 
Nie znam nikogo, kto od Pana, 
bardziej kocha.

Refren:
Zbłąkaną owcę mnie uratował. 
Zbłąkaną owcę mnie umiłował.
Życie Swe za mnie poświęcił. 
Ciało Swe za grzechy ofiarował me.
Miłość Swą poprzez śmierć na krzyżu światu objawił.

II
Łaskawym Pasterzem jest Pan.
Dzięki Niemu nowe życie mam.
On owce wszystkie Swoje zna. 
Po imieniu do Siebie je woła.

Głos Pana owce dobrze znają. 
I tylko Pana Swego głosu słuchają. 
Do innego Pasterza one nie pójdą. 
Gdyż Pana są tylko własnością.

Refren:
Zbłąkaną owcę mnie uratował. 
Zbłąkaną owcę mnie umiłował.
Życie Swe za mnie poświęcił. 
Ciało Swe za grzechy ofiarował me.
Miłość Swą poprzez śmierć na krzyżu światu objawił.

 

Muzyka/Wokal: Sylwia Z.

Słowa: Sylwia Z.

Pomoc: Robert B.