I

Chwała niech będzie Bogu Ojcu. 
Naszego Pana Jeszu Chrystusa. 
Ze względu na Swego Syna, 
Bóg obdarzył nas niebiańskim szczęściem. 
To przez Chrystusa wybrał nas dla Siebie, 
tuż przed stworzeniem świata. 
Abyśmy w Jego oczach święci byli. 
Nieskazitelni i pełni miłości.
Ze względu na Chrystusa Swego Syna,
Bóg uczynił nas dziećmi Bożymi.
Pragnął objawić światu Swą wielką łaskę, 
poprzez umiłowanego Swego. 

 

Refren:

To przez przelaną krew Chrystusa, 
odkupieni zostaliśmy.
To przez przelaną krew Chrystusa, 
oczyszczeni jesteśmy z naszych win.

Łaska Boga jest ogromna. 
To dzięki niej mądrością obdarzeni zostaliśmy. 
Łaska Boga jest ogromna. 
To dzięki niej tajemnicę planu Jego zrozumieliśmy. 

 

II

Odwieczny plan Boga jest taki,
że podporządkowane wszystko Chrystusowi zostanie. 
To, co na ziemi, jak i to, co w niebie. 
Wszystko w odpowiednim czasie wyznaczonym przez Najwyższego.
Dzięki Chrystusowi Jeszu zostaliśmy wybrani przez Boga. 
Zgodnie z Jego planem. 
Wszystko jest zgodne z Jego zamierzeniem. 
Apostołowie jako pierwsi zaufali Chrystusowi.
Oddali Chwałę Bogu.
Dzięki Chrystusowi usłyszeli Dobrą Nowinę.
I uwierzyli Mu jak i my.
Na dowód wiary, że własnością Boga jesteśmy, 
obiecanym Duchem świętym opieczętowani zostaliśmy.
Obecność Jego jest gwarancją tego, 
że odkupieni zostaniemy przez Boga 
i obiecany dar otrzymamy.

 

Refren:

To przez przelaną krew Chrystusa, 
odkupieni zostaliśmy.
To przez przelaną krew Chrystusa, 
oczyszczeni jesteśmy z naszych win.

Łaska Boga jest ogromna. 
To dzięki niej mądrością obdarzeni zostaliśmy. 

Łaska Boga jest ogromna. 
To dzięki niej tajemnicę planu Jego zrozumieliśmy.   

 

 

 

Słowa: Sylwia (oparte na liście do Efezjan - fragment - 1,3-23)
Melodia: Sylwia 
Wokal: Kasia i Sylwia. 
Pomoc: Hubert B.