I
Synu jeśli zamierzasz służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie,
wyprostuj swe serce i bądź wytrwały. 
A w porze klęski, nie ulegaj trwodze.
Przylgnij do Niego i nie odstępuj,
byś doznał wywyższenia u kresu swego.
Cokolwiek cię spotka, przyjmij, a w chwilach
poniżenia twego, bądź cierpliwy.

 

Refren:

Bo złoto w ogniu się próbuje, 
a w piecu udręki, ludzi godnych przyjęcia.
Bądź Mu wierny, a On przygarnie ciebie.
Wyprostuj  drogi swe i w Nim nadzieję miej.

 

II

Bojący się Pana, czekajcie na Jego miłosierdzie.
Nie zbaczajcie z drogi, byście nie zginęli.
Bojący się Pana, bądźcie Mu wierni,
a nie zaginie po drodze wasza nagroda.
Bojący się Pana, czekajcie z nadzieją na dobro,
na radość wieczną i miłosierdzie.
Na dawne pokolenia popatrzcie i zauważcie.
Kto zaufał Panu i doznał zawstydzenia?

 

Refren: 

Kto w bojaźni Jego żył i został opuszczony? 
Kto wezwał Go i został zlekceważony?
Bo litościwy i miłosierny Pan jest.
Odpuszcza grzechy i w ucisku ratuje.

 

III

Biada sercom tchórzliwym i rękom opuszczonym.
Występnemu, kroczącymi drogami dwiema.
Biada sercu zniechęconemu, bo nie wierzy,
Przez to nie będzie mógł doznać wsparcia.
Biada wam którzy, straciliście wytrwałość.
Co zrobicie, gdy Pan was będzie rozliczał?
Bojący się Pana, będą posłuszni słowom Jego, 
a miłujący Go, Jego dróg będą się trzymać.

 

Refren:

Bojący się Pana szukać będą 
Tego, co Jemu się podoba,
a miłujący Go, karmić się będą prawem.
Bojący się Pana, chętnie mieć będą serca. 
I dusze swe uniżą przed Nim.

Oddajmy siebie rękom Pana, 
a nie rękom ludzi.
Jaka bowiem Jego wielkość. 
Także też Jego miłosierdzie.
Oddajmy siebie rękom Pana, 
a nie rękom ludzi.

 

 

Wokal i muzyka: Sylwia Z.

Słowa: na podstawie fragmentu Mdr Syr 2, 1-18 (LXX).

Pomoc: Robert B.