I

Dzięki miłości Twej, Ojcze w Niebie, 
w czasach skażenia ziemi i ludzkości,  
Ty miłosierdzie okazałeś Swe,
podnosząc ludzkość z jej upadłości. 

Posłałeś Swego Syna na ziemię,
by jako Człowiek żył pośród ludzi. 
Odzwierciedleniem boskości Twojej był, 
lecz wśród "uczonych" pogardę On wzbudził. 

Kiedy narodzić miał się z dziewicy, 
od Ciebie anioł posłany został 
z wielkim szacunkiem Mariam oznajmił, 
że Syn ten, Jeszu, będzie nazwany. 

Anioł dziewicy oznajmił skromnej,
Bóg obdarował Cię łaską wielką, 
gdyż narodzony Syn zwany Jeszu,
będzie królował i miał władzę wszelką. 

 

Refren:

I Najwyższego On będzie Synem,
a w mocy danej przez Ojca Swego,
odkupi z grzechu narody ziemi,
każdą istotę, wierzącą w Niego.

Wszystko za sprawą Ojca stało się.
Pan Jeszu wzrastał w mądrości Bożej.
Jako dojrzały Mąż, słynął z pokory, 
uzdrawiał ludzi i darzył miłością.  


II

Uczniowie Jego niezłomnie przy Nim trwali. 
Bożej mocy ich głosić uczył 
i że Królestwo Boże nastanie, 
wskazywał drogę, aby nią kroczyć. 

Poświęcał życie Swoje dla chwały 
Ojca, który w głębi miłości, 
ocalić pragnie przez miłosierdzie, 
ludzkość, tonącą w grzechu nicości.

I wytrwał Jeszu, Pan nasz posłany. 
Ojcu Swojemu chwałę przynosząc.
W prześladowaniach, cierpieniach krzyża,
o przebaczenie za grzeszników prosząc. 

Nieodgadnione ludzkim rozumem
i niepojęte ludzkim myśleniem,
ofiara, którą złożył Pan Jeszu,
oddając życie w cierpieniu Swoje. 

 

Refren:

Kolana zginam przed Tobą, Panie, 
oddając chwałę w dziękczynnym hymnie,
za łaski wszelkie, za miłość Twoją, 
że wciąż mnie wzmacniasz i jesteś przy mnie.

I coraz więcej chwalących Cię Panie,
kiedy poznają Święte Imie Twe, 
obdarzasz łaską i dajesz życie, 
swym Duchem wzmacniasz i oni trwają. 

 

Zwyciężysz moce wszelkiej ciemności.
Zabierzesz Swoich wybranych synów
i w szczęśliwości żyć będą wiecznej, 
na chwałę Ojca, w pochwalnych hymnach.

 

 

Słowa: Zuzanna.
Muzyka i wykonanie: Sylwia Z.
Pomoc: Robert B.