I

Kiedy wołałam: Ojcze w Niebie, 
pokaż mi proszę, prawdy drogę. 
Ty uniżyłeś się w miłości 
i zamieniłeś w radość trwogę.
Poznałam święte Imię Jeszu
i Pan mnie przyjął w łasce Swojej.
Przebaczył grzechy, dodał ducha. 
Teraz na prawdy drodze stoję.

 

Refren:

Jeszu! Zbawieniem jest Imię Twoje. 
Jeszu! Grzesznej ludzkości ratunkiem Jesteś. 
Jeszu! Gdy Cię wzywamy, Ty nas wysłuchujesz.
Jeszu! Ogrom miłości nam okazujesz.

 

II

Ty, Panie, okazałeś empatię. 
Ludzkości, tonącej w grzechu. 
Ty Swoje życie oddałeś za mnie, 
gdy Cię nie znałam, Tyś był od wieków.
Tobie chcę służyć wiernym sercem. 
Twe Imię 'Jeszu', bliźnim przekazać. 
W pokorze mówić o tym jak wielce, 
pragniesz Królestwo Swe odtwarzać.

 

Refren:

Jeszu! Zbawieniem jest Imię Twoje. 
Jeszu! Grzesznej ludzkości ratunkiem Jesteś. 
Jeszu! Gdy Cię wzywamy, Ty nas wysłuchujesz.
Jeszu! Ogrom miłości nam okazujesz.

 

 

Muzyka, wokal: Sylwia Z.

Słowa: Zuzanna S.

Pomoc: Robert B.