I

Kiedy ziemię  Boże kształtowałeś,    
już byliśmy w Twoich planach,     
krzątałeś się przy swym dziele,     
niczym garncarz przy swych dzbanach.     

I byliśmy w Twojej Chwale,     
jak na dzieci Twe przystało,     
lecz buntownik wśród Aniołów,   
zrobił martwe nasze ciało.     

Wnet odciągnął nas od Ojca,     
w niepewności nas pogrążył,   
działa sprytnie i podstępnie,       
całą ludzkość uwieść  zdążył. 


Refren:

Jesteś Bogiem Ojcze nasz,     
Bogiem, który Jesteś w niebie,   
niech przyjdzie Twoje Królestwo,   
Uwielbiamy w Jeszu Ciebie.     
Uwielbiamy w Jeszu Ciebie.


II

Bóg w miłości Swojej czekał,   
pokazując drzwi otwarte,   
mówiąc róbcie, co wam karzę,   
reszta, to jest diabła warte.   

Człowiek słaby jest bez Stwórcy,   
chociaż ma tą wolną wolę,     
lecz przeciwnik jest sprytniejszy,     
przejął nad nami kontrolę.   

Ojciec nasz  jest przecież Bogiem,    
nie pozwolił skrzywdzić dzieło,     
zrobił coś, co w rzeczy samej,   
szatanowi się nie śniło.   

Pokazał, jak trzeba kochać,   
jak miłością trzeba walczyć,     
posłał Syna Jedynego,   
uznał, że to ma wystarczyć.     

 

Refren:

Jesteś Bogiem Ojcze nasz,     
Bogiem, który Jesteś w niebie,   
niech przyjdzie Twoje Królestwo,   
Uwielbiamy w Jeszu Ciebie.     
Uwielbiamy w Jeszu Ciebie.


III

W rzeczy samej,
gdzie Pan Jeszu w Bogu Ojcu kroki stawiał,   
tam demony uciekały,   
wskrzeszał z martwych i uzdrawiał.   

Mówił, byśmy Go wzywali,     
po imieniu, jako Pana,   
byśmy wspólnie się modlili, 
jako do Arcykapłana.   

Jako też Odkupiciela,   
jako Króla nad królami,     
jako Baranka bez skazy,   
Emanuel - to Bóg z nami.   

 

Refren:

Jesteś Bogiem Ojcze nasz,     
Bogiem, który Jesteś w niebie,   
niech przyjdzie Twoje Królestwo,   
Uwielbiamy w Jeszu Ciebie.     
Uwielbiamy w Jeszu Ciebie.

 

IV

Ta historia pokazuje,   
że przy nawet dobrych chęciach,     
bez naszego Pana Jeszu byłby koniec!
A tak jesteśmy w Jego Objęciach.   

Dziękujemy Boże Ojcze,
za łaskę Twojego Syna,   
Chwała Tobie  nasz Jeszu, 
Tyś cierpiał a nasza wina.   

Pokazałeś ludziom drogę   
i miłość  doskonałą Bożą,   
pokazałeś Królestwo tym,
którzy do Królestwa dążą.   


Refren:

Przyjdź nasz Panie powtórnie,
jak najszybciej czekamy,   
zachowaj nas przed 
zwiedzeniem,   
i pomnażaj powołanych.

 

 

Wokal i melodia: Sylwia S.

Słowa: Antoni G.

Pomoc: Robert B.