Subskrybuj

Pieśń nad pieśniami rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Pieśó najprzedniejsza z pieśni Salomonowych.[ref]
2Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.[ref]
3Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.[ref]
4Pociągnijże mię, a pobieżymy za toba. Wprowadził mię król do pokojów swoich; przetoż się w tobie radować i weselić będziemy milości twoje raczej niż wino; bo uprzejmi milują cię.[ref]
5Czarnamci, alem wdzięczna, o córki Jeruzalemskie! Jestem jako namioty Kedarskie, jako opony Salomonowe.[ref]
6Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada; bo mię opalilo słonce.Synowie matki mojej rozpaliwszy się przeciwko mnie, postanowili mię, abym strzegła winnic; a winnicy mojej, którąm miała, nie strzegłam.[ref]
7Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz? gdzie trzodzie dajesz odpoczywać w południe? albowiem przeczżebym miała być jako obłąkana przy trzodach towarzyszów twoich?[ref]
8Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza między niewiastami! wynijdźże śladem trzody, a paś koźlatka twoje przy budach pasterzy.[ref]
9Przyrównywam cię, o przyjaciółko moja! jeździe w wozach Faraonowych.[ref]
10Jagody lica twego klejnotami są ozdobione, a szyja twoja łaócuchami.[ref]
11Naczynimyć klejnotów złotych z nakrapianiem srebrnem.[ref]
12Dotąd, pokąd król jest u stołu, szpikanard mój wydaje wonność swoję.[ref]
13Jako snopek myrry jest mi miły mój na piersiach moich odpoczywający.[ref]
14Miły mój jest mi jako grono cyprowe na winnicach, w Engaddy.[ref]
15O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna! oczy twoje jako oczy gołębicy.[ref]
16O jakoś ty jest piękny, miły mój! i jako wdzięczny! nawet i to łoże nasze zieleni się.[ref]
17Belki domów naszych są cedrowe, a stropy nasze jodłowe.[ref]