Subskrybuj

Księga Nahuma rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Brzemię Niniwy. Księgi widzenia Nahuma Elkosejczyka.[ref]
2 Bóg zazdrosny i mściwy, JHWH mści (się), JHWH Pan porywczy, JHWH wrogów odstawia, On osobiście.[ref]
3 JHWH (jest) powolny do gniewu, potężny mocą, ale winnych nie uniewinni. JHWH w huraganie i burzy (Jego) droga, (a) chmury (są) pyłem [kurzem] Jego stóp. [ref]
4Który gromi morze i wysusza je, i wszystkie rzeki wysusza; przed nim Basan i Karmel mdleje, a kwiat Libaóski więdnie;[ref]
5Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają; ziemia gore od oblicza jego, i okrąg ziemi i wszyscy mieszkający na nim.[ref]
6Przed rozgniewaniem jego, któż się ostoi? a kto się stawi przeciwko popędliwości gniewu jego? Gniew jego się wylewa jako ogieó, a skały się padają przed nim.[ref]
7Dobry jest Pan, i posila w dzieó uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w nim;[ref]
8Przetoż powodzią prędką koniec uczyni miejscu jego, a nieprzyjaciół Bożych ciemności gonić będą.[ref]
9Cóż zamyślacie przeciwko Panu?onci koniec uczyni, utrapienie drugi raz nie powstanie.[ref]
10Bo tak jako ciernie splecieni a opojeni są jako winem; przetoż jako ściernisko suche do szczętu pożarci będą.[ref]
11Z ciebie wyszedł ten, który złe myśli przeciwko Panu, radca złośliwy.[ref]
12Tak mówi Pan: Być się byli spokojnie zachowali, zostałoby ich było wiele, alboby tylko byli przerzedzeni, byłoby ich to minęło, a nietrapiłbym ich był więcej, tak jakom ich trapił.[ref]
13Ale teraz skruszę jarzmo jego, aby na tobie nie leżało, a związki twoje potargam.[ref]
14Bo przeciwko tobie, o Niniwczyku! Pan przykazał, że nie będzie więcej imienia nasienia twego; z domu boga twego wygładzę ryte i lane obrazy, a gdy znieważony będziesz, grób ci zgotuję.[ref]