Subskrybuj

List do Rzymian rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1Paweł, niewolnik Pomazańca Jeszu, powołany wysłannik [apostoł], wydzielony do dobrej nowiny (od) Boga.[ref]
2Która wcześniej głoszona (była) przez proroków w Jego Pismach Świętych,[ref]
3o Synu Jego, który stał się  [urodził] z nasienia [jako potomek] Dawida według ciała. [ref]
4wyznaczonym Synem Boga w mocy, według Tchnienia uświęcenia, przez powstanie z martwych, to jest o Jeszu Pomazańcu, Panu naszym.[ref]
5Przez którego otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo dla posłuszeństwa wiary między wszystkimi narodami, względem imienia Jego;[ref]
6między którymi jesteście i wy powołanymi Jeszu Pomazańca.[ref]
7Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym świętym, łaska niech będzie wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jeszu Pomazańca.[ref]
8Najpierw więc dziękuję Bogu mojemu przez Jeszu Pomazańca za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po całym świecie.[ref]
9Świadkiem mi bowiem jest Bóg, któremu służę w tchnieniu moim przez dobrą nowinę Syna Jego, jak nieustannie wspominam was,[ref]
10w modlitwach moich prosząc, czy może kiedyś z woli Boga przydarzy się sposobność, by przybyć do was.[ref]
11Pragnę bowiem was widzieć, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru tchnienia dla umocnienia was;[ref]
12to jest, abyśmy się u was wspólnie pobudzili przez wzajemną wiarę waszą i moją.[ref]
13A nie chcę, abyście i wy wiedzieć nie mieli, bracia! że często myślałem o przybyciu do was; (ale zostałem powstrzymany aż do teraz), abym miał jakiś owoc wśród was, jako i między innymi narodami.[ref]
14Hellenom [greckojęzyczni] i barbarzyńcom [pozostałym narodom], mądrym i bezmyślnym, jestem dłużnikiem,[ref]
15Tak też we mnie (jest) chęć i wam w Rzymie głosić dobrą nowinę.[ref]
16Albowiem nie wstydzę się dobrej nowiny, ponieważ jest mocą Bożą dla zbawienia każdego wierzącego, Judejczyka także najpierw i Hellena.[ref]
17Albowiem sprawiedliwość Boga w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jak napisano: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.[ref]
18 Objawiany jest gniew Boga z nieba, przeciwko każdej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy prawdę w sposób nieprawy pętają.[ref]
19 Ponieważ dostrzegalne fakty o Bogu zostały im udostępnione przez Boga w sposób niepodważalny, [ref]
20 bo niewidzialne Jego od stworzenia wszechświata jest przez umysł obserwowane. W jakości dzieła widzimy zarówno wieczną jego moc, jak i też boskość, dlatego nie są wstanie się wybronić.[ref]
21 Ponieważ poznawszy Boga, nie oddali chwały jako Bogu, ani mu (nie) dziękowali, ale znikczemnieli w myślach swoich i okryło się ciemnością bezrozumne serce ich;[ref]
22 Chociaż zapewniają o swojej mądrości, ogłupieli;[ref]
23 i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na obraz z podobizną zniszczalnego człowieka i fruwających, i czworonogich, i pełzających.[ref]
24 Dlatego wydał ich Bóg przez pożądliwość serc ich na nieczystość, aby upodlili ciała swoje między sobą,[ref]
25 Ci zamienili prawdę (od) Boga na kłamstwo, oraz czcili i służyli stworzeniu, zamiast Temu, który stworzył, który jest sławiony po eony. Amen.[ref]
26 Przez to wydał ich Bóg na namiętności plugawe, gdyż niewiasty ich zamieniły naturalne współżycie, na sprzeczne naturze.[ref]
27 Podobnie i mężczyźni odrzuciwszy zgodne z naturą współżycie z niewiastą, zapłonęli  w pożądliwości jedni do drugich, mężczyzna z mężczyzną ohydę czyniąc, a zapłatę należną obłędowi swojemu na sobie ponoszą.[ref]
28Ponieważ nie zaakceptowali Boga w posiadanej wiedzy, wydał Bóg ich w niesprawny umysł, aby czynili, co niewłaściwe;[ref]
29Pełni wszelkiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności, zachłanności, złości, napełnieni zawiścią, morderstwem, sporem, podstępem, złośliwością, krytykanctwem;[ref]
30szkalujący, nienawidzący Boga, zuchwali, wywyższający się, samochwalcy, wynalazcy (tego co) złe, rodzicom nieposłuszni,[ref]
31bezrozumni, łamiący umowy, nieczuli, bezlitośni, niemiłosierni;[ref]
32którzy poznawszy postanowienie Boga, że czyniący tak, godni są śmierci, nie tylko tak czynią, ale też pochwalają tak postępujących.[ref]