I
Dla Syna wszystko, o Boże,
w całej Twej Doskonałości,
dla Tego, co jest posłuszny,
zrodzonego z Twojej miłości.
Jaka doskonałość więzi,
z miłości Chwała dla Syna,
Uwielbił i wywyższył Ojciec,
jako dziedzic Królestwo otrzymał. 


Refren:
Całe niebo i ziemia cała,
aniołowie, zwierzchności i moce,
wszelkie, gdziekolwiek stworzenie,
poddane jest w Twoje ręce.
Kto teraz drzwi nie otworzy 
dla dziedzica, Króla i Pana,
nie zobaczą po ciemku światła,
dla tych będzie zamknięta brama.


II
A gdzie światło, jedzenie i picie,
tam biesiada zaproszonych gości,
pełnia szczęścia u Króla na uczcie,
strojne szaty i wiele radości.
Boże, nie wzgardziłeś grzesznym człowiekiem,
dajesz szansę każdemu z nas,
i choć mógłbyś zrobić, co zechcesz,
ciągle zwlekasz i dajesz nam czas.

Refren:
Całe niebo i ziemia cała,
aniołowie, zwierzchności i moce,
wszelkie, gdziekolwiek stworzenie,
poddane jest w Twoje ręce.
Kto teraz drzwi nie otworzy 
dla dziedzica, Króla i Pana,
nie zobaczą po ciemku światła,
dla tych będzie zamknięta brama.

III
Uwielbiłeś Swojego Syna,
i nas też synami nazwać chcesz,
miłość Twoja i doskonałość,
i Pan Jeszu razem z nami.

Alleluja na wysokości, 
Alleluja tu na ziemi,
Chwała Ojcu i Synowi,
Mocą Bożą związanymi. 

 

Muzyka i śpiew - Sylwia Z.

Słowa - Antoni G.

Pomoc Robert B.