Subskrybuj

Księga Rodzaju rozdział 1

Wersja Biblii
Księga
Rozdział
1 Na początku stworzył Bogowie niebo i ziemię.[ref]
2 A ziemia była niekształtna i pusta, i ciemność była nad przepaścią, a Tchnienie Bogów unosiło się nad wodami.[ref]
3 I rzekł Bogowie: Niech będzie światłość; i stała się światłość.[ref]
4I widział Bogowie światłość, że była dobra; i uczynił Bogowie rozdział między światłością i między ciemnością.[ref]
5 I nazwał Bogowie światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się ranek, dzień pierwszy.[ref]
6 Potem rzekł Bogowie: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.[ref]
7 I uczynił Bogowie rozpostarcie; uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem; i między wodami, które są nad rozpostarciem; i stało się tak.[ref]
8 I nazwał Bogowie rozpostarcie niebem. I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień wtóry.[ref]
9I rzekł Bogowie: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak.[ref]
10 I nazwał Bogowie suche miejsce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem.[ref]
11 I widział Bogowie, że to było dobre. Potem rzekł Bogowie: Niech zrodzi ziemia trawę, ziele, wydające nasienie, i drzewo rodzajne, czyniące owoc, według rodzaju swego, którego by nasienie było w nim na ziemi; i stało się tak.[ref]
12 I zrodziła ziemia trawę, ziele wydające nasienie, według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bogowie, że to było dobre.[ref]
13I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień trzeci.
14 I rzekł Bogowie: Niech będą światła na rozpostarciu niebieskim, ku rozdzielaniu dnia od nocy, a niech będą na znaki, i pewne czasy, i dni, i lata.[ref]
15I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
16 I uczynił Bogowie dwa światła wielkie: światło większe, aby rządziło dzień, a światło mniejsze, aby rządziło noc, i gwiazdy.[ref]
17 I postawił je Bogowie na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.[ref]
18 I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bogowie, że to było dobre.[ref]
19 I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień czwarty.
20 I rzekł Bogowie: Niech rozmnożą wody roje duszy żywej; a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem [firmamentem] niebios.[ref]
21 I stworzył Bogowie wieloryby wielkie, i wszelką duszę żywą pełzającą, którą hojnie wywiodły wody, według rodzaju ich; i wszelkie ptactwo skrzydlate, według rodzaju ich; i widział Bogowie, że to było dobre.[ref]
22 Błogosławił im tedy Bogowie, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.[ref]
23 I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień piąty.
24 Rzekł też Bogowie: Niech wyda ziemia duszę żywą według rodzaju swego; bydło i płazy, i zwierz ziemski, według rodzaju swego; i stało się tak.[ref]
25 Uczynił tedy Bogowie zwierz ziemski według rodzaju swego; i bydło według rodzaju swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego; i widział Bogowie, że to było dobre.[ref]
26 Zatem rzekł Elohim [Bogowie]: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie NASZE, według podobieństwa NASZEGO; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzętami, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem, pełzającym się po ziemi.[ref]
27 Stworzył tedy Elohim [Bogowie] człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Elohim [Bogów] stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.[ref]
28 I błogosławił im Bogowie, i rzekł do nich Bogowie: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię; i czyńcie ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na ziemi.[ref]
29 I rzekł Bogowie: Oto dałem wam wszelkie ziele, wydające z siebie nasienie, które jest na obliczu wszystkiej ziemi; i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa, wydające z siebie nasienie, będzie wam ku pokarmowi.[ref]
30 I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu ptactwu niebiańskiemu, i wszelkiej rzeczy ruszającej się na ziemi, w której jest dusza żywa; wszelka jarzyna ziela będzie ku pokarmowi; i stało się tak.[ref]
31 I widział Bogowie wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre; i stał się wieczór, i stał się ranek, dzień szósty.[ref]